HISTORIA
 

Enångers gymnastikförening (EGF) bildades den 9 mars 1931.


Initiativet till bildandet av EGF togs av Ingegerd Burman, som också blev föreningens första ordförande. I det första mötet som föreningen höll var det 18 personer som deltog. Föreningen bestod i början av både aktiva och passiva medlemmar. Medlemsavgiften för aktiva låg på 75 öre medan den för passiva var 1,50.


Till föreningens första styrelse valdes; Ingegerd Burman (ordförande), Viktor Sunden (kassör) och Märta Ståby (sekreterare). Under mötet beslutades att övningarna skulle hållas med en kvinnlig och manlig avdelning i veckan. Det beslutades även att man skulle ansluta föreningen till Svenska Gymnastikförbundet mot en avgift om 5 kronor per år (avgift 2011 var minimum 500 kr, total avgift beroende på antal deltagare).


Redan andra året (1932) anordnades uppvisning av både manliga och kvinnliga gruppen.
Även utflykter och sammankomster anordnades. 1934 valdes Viktor Sandin till ordförande. Han var föreningens ordförande fram till sin död 1957, och han efterträddes då av Stig Sundin. Samma år (1957) valdes Eric Nordin till ledare för den manliga gruppen, vilket han fortsatte med till år 2012. För den kvinnliga gruppen valdes Margit Pålsson. 1975 valdes Sven Eric Svensson till ordförande och det var han fram till 1980, då Eric Nordin tog över. 2002 tillträdde Carina Bohlin som ordförande och från 2006 till 2012 var Christina Sandin vår ordförande. Katarina Sjödin var ordförande 2012 till 2017. Sedan stod föreningen utan ordförande under nästan ett år, innan Ida Hägg tillträdde och i dagsläget är ordförande.

 

 Under föreningens mångåriga existens har många duktiga ledare och styrelseledamöter lagt ned ett berömvärt arbete i föreningen. EGF har under åren ordnat många samkväm och uppvisningar. På 1940–50-talen ordnades skid- och båtutflykter där andra föreningar inbjöds. Det anordnandes även musikcafé på bygdegården. Ungdomsgrupperna deltog i HT-spelen med fina placeringar. Ingegerd Burman var under många år med i Hälsinglands Gymnastiskförbunds styrelse, och hon var även under en tid med i Svenska Gymnastikförbundets styrelse. Eric Nordin var med i Hälsinglands Gymnastikförbunds styrelse i 15 år som deras ordförande.Enångers Gymnastikförenings ordförande genom åren:

 

  • Ingegerd Burman       1931 – 1943
  • Viktor Sandin              1943 – 1957
  • Stig Sundin                 1957 – 1975
  • Sven Eric Svensson   1975 – 1980
  • Eric Nordin                  1980 – 2002
  • Carina Bohlin               2002 – 2006
  • Christina Sandin          2006 – 2012
  • Katarina Sjödin            2012 – 2017
  • Ida Hägg                      2018 -

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)